Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 170 results.

View options:

Achive in Nordland


Steigen kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok m/regnskap 1796 - 1873 First page Content

Hamarøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1881 - 1901 First page Content
L0002 Møtebok 1901 - 1914 First page Content
Kopibøker
L0001 Protokoll 1838 - 1900 First page Content
Brevjournaler
L0001 Protokoll 1838 - 1904 First page Content

Tysfjord kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll for Tysfjordens formandskab 1869 - 1895 First page Content
L0002 Forhandlingsprotokoll for Tysfjordens formandskap 1895 - 1912 First page Content

Tysfjord kommune. Skolestyret

Møtebøker
L0001 Møtebok 1867 - 1889 First page Content
L0002 Møtebok 1889 - 1909 First page Content
Brevjournaler
L0001 Brevjournal for Tysfjord Skolestyre 1881 - 1890 First page Content
L0002 Brevjournal for Tysfjord Skolestyre 1890 - 1910 First page Content

Lødingen kommune. Fattigstyre/forsorgsstyre

Møtebøker, Forhandlingsprotokoller og møtebøker
L0001 Forhandlingsprotokoll 1863 - 1895 First page Content

Lødingen kommune. Helserådet

Vaksinasjonsprotokoller
L0003 Vaksinasjonsprotokoll 1878 - 1908 First page Content
Protokoller over spedalske
L0001 Protokoll over spedalske for Lødingen, Hol og Tjeldsund 1874 - 1913 First page Content

Værøy kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Formannskapsprotokoll 1887 - 1911 First page Content

Værøy kommune. Sørland, Mostad og Røst skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1901 - 1920 First page Content

Hadsel kommune. Haukenes skole

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Haukenes skole 1908 - 1912 First page Content

Hadsel kommune. Tengelfjord skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Tengelfjord skole 1899 - 1908 First page Content

Hadsel kommune. Strønstad skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Strønstad skole - Seloter 1905 - 1914 First page Content

Hadsel kommune. Budal skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll Budal skole 1902 - 1917 First page Content

Hadsel kommune. Melbu tekniske aftenskole

Møtebøker
L0001 Forhandlingsprotokoll for forstanderskapet ved Melbu tekniske aftenskole 1919 - 1923 First page

Moskenes kommune. Reine skolekrets

Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller , Oversiktsprotokoller,Avgangsvitnesbyrds-protokoll, årsprøve-protokoll
L0001 Karakterprotokoller 1888 - 1891 First page Content
L0003 Karakterprotokoll 1892 - 1905 First page Content
Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller , Skoleprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1881 - 1891 First page Content

A/S Sulitjelma Gruber

Journaler og overgripende registre, Register over oppsagte/uønskede
L0001 Svartebok 1891 First page Content
L0002 Svartebok 1894 - 1917 Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering. Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen. First page Content
Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg First page Content

Nordland Fylkeskommune. Fylkestinget

Møtebøker, Fylkestingsforhandlinger
L0001 Fylkestingsforhandlinger 1838-1899 1838 - 1899 First page Content
L0002 Fylkestingsforhandlinger 1839-1848 1839 - 1848 First page Content
L0003 Fylkestingsforhandlinger 1850-1860 1850 - 1860 First page Content
L0004 Fylkestingsforhandlinger 1861-1865 1861 - 1865 First page Content
L0005 Fylkestingsforhandlinger 1866-1870 1866 - 1870 First page Content
L0006 Fylkestingsforhandlinger 1870 1870 First page Content
L0007 Fylkestingsforhandlinger 1871-1875 1871 - 1875 First page Content
L0008 Fylkestingsforhandlinger 1871 1871 First page Content
L0009 Fylkestingsforhandlinger 1874 1874 First page Content
L0010 Fylkestingsforhandlinger 1874-1880 1874 - 1880 First page Content
L0011 Fylkestingsforhandlinger 1877 1877 First page Content
L0012 Fylkestingsforhandlinger 1878 1878 First page Content
L0013 Fylkestingsforhandlinger 1880 1880 First page Content
L0014 Fylkestingsforhandlinger 1881-1885 1881 - 1885 First page Content
L0015 Fylkestingsforhandlinger 1886-1890 1886 - 1890 First page Content
L0016 Fylkestingsforhandlinger 1891-1893 1891 - 1893 First page Content
L0017 Fylkestingsforhandlinger 1894 1894 First page Content
L0018 Fylkestingsforhandlinger 1895 1895 First page Content
L0019 Fylkestingsforhandlinger 1896 1896 First page Content
L0020 Fylkestingsforhandlinger 1897 1897 First page Content
L0021 Fylkestingsforhandlinger 1898 1898 First page Content
L0022 Fylkestingsforhandlinger 1899 1899 First page Content
L0023 Fylkestingsforhandlinger 1900 1900 First page Content