Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 2841 results.

View options:

Riksarkivet


Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 First page Content
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 First page Content
JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 1943 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0003 Løslatelser 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0005 Løslatelser 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 1941 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 1942 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0009 Protokoll for sikringsfanger 1941 - 1944 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 1942 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0011 Sikringsfanger 1942 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0012 Sikringsfanger A 1942 - 1944 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 1942 - 1943 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0014 Mottagelsesprotokoll 1941 - 1944 First page Content
L0015 Mottagelsesprotokoll 1944 - 1945 First page Content
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 1943 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0020 Brevjournal 1941 - 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. First page
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0008 Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0011 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Oslo 610-806 (Plavnik-Zwillinger). 2: Aker 1-113 (Adler-Lewin). 1942 First page Content
L0012 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Aker 114- 207 (Levinson-Wozak) og 656 (Salomon). 2: Arendal-Hordaland. 3: Horten-Romerike. 1942 First page Content
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Matrikkelrevisjonen av 1863

Matrikkelprotokoller, Matrikkelprotokoller fra de forberedende kommiteer
L0028 Aker 1863 First page

Direktoratet for statens skoger

10-serien, Arkivlister og arkivnøkkel til 10-serien
L0002 Arkivliste for 10.11-serien. Akershus til Sør-Trøndelag fylke. Mappenr. 1 - 925 1957 - 1992 First page Content

Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0004 Akershus amt: Fødte. Bygder. 1905 First page
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1905 First page
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. 1906 First page
L0005 Akershus amt: Døde, dødfødte, gifte. Byer og bygder samt levendefødte menn og kvinner. Byer. 1906 First page
L0050 Summariske oppgaver over gifte, fødte, døde. Bygder. 1906 First page
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1907 First page
L0005 Akershus amt: Gifte, døde. Bygder og byer. 1907 First page
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917
L0004 Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1917 First page
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. bygder og byer. 1917 First page
L0056 Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. 1917 First page
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1918
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1918 First page Content
L0005 Akershus fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. 1918 First page Content
L0006 Akershus fylke: Døde. Bygder og byer. 1918 First page Content
L0059 Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. 1918 First page Content
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1919
L0004 Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. 1919 First page Content