Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 24605 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Unknown depository


Unknown archive

No catalog info
1952 - 1954 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1954 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1955 - 1957 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
1 1833 - 1851 First page
1 1834 - 1851 First page
1 1847 - 1851 First page
1 1848 - 1851 First page
1 1848 - 1851 First page
1 1851 - 1861 First page
1 1872 - 1901 First page
1 1878 - 1894 First page
2 1835 - 1852 First page
3 1878 - 1900 First page
4 1901 - 1915 First page
L0001 1910 - 1913 Avskrift av mandtal over kommunale valg , stemeberettige innbyggere First page
L0001 1915 - 1955 First page
L0001 1930 - 1957 First page

Archive Troms


Balsfjord kommune

No catalog info
- Malangen og Balsfjord prestegjelds formannskap/representantskap - forhandlingsprotokoll 1857 - 1874 First page
- Balsfjord kommunestyre, forhandlingsprotokoll 1875 - 1890 First page

Berg kommune (Troms)

Senjens Nikkelverk
483 Skolekommisjonen - oversiktsprotokoll 1874 - 1883 Arkivet etter Berg kommune er under ordning. Berg kommune opphørte å eksistere som egen kommune fra 01.01.2020 da den ble en del av nye Senja kommune. First page

Bergen city archive


Bergen fattigvesen

No catalog info
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS


Halden kommune – Fredrikshald lærde skole/borgerskolen*

No catalog info
1 1834 - 1851 First page

IKA Rogaland


Haugesund kommune - Formannskapet

No catalog info

Oslo city archive


Helserådet (Oslo helseråd)*

No catalog info
Ia 1953 - 1966 Utenbys fødselsmeldinger No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Ia 1968 - 1970 Uttatte fødselsmeldinger No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Ia - året 1939 1939 Fødselsmeldinger No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Ia - året 1940 1940 Fødselsmeldinger No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Ia - året 1941 1941 Fødselsmeldinger No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Ia - året 1942 1942 Fødselsmeldinger No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.