Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3585 results.

View options:

Oslo city archive


Helserådet (Oslo helseråd)*

No catalog info
Ia - året 1963 1963 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1964 1964 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1965 1965 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1966 1966 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1967 1967 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1968 1968 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1969 1969 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1970 1970 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1971 1971 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1972 1972 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1973 1973 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1974 1974 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1975 1975 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1976 1976 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1977 1977 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1978 1978 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1979 1979 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1980 1980 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1981 1981 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1982 1982 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1983 1983 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1984 1984 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1985 1985 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1986 1986 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1987 1987 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ia - året 1988 1988 Fødselsmeldinger No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus*

No catalog info
1 1843 - 1847 Individliste 1843-1847 for arbeidsanstalten First page Content
2 1848 - 1850 Individliste 1848-1850 for arbeidsanstalten First page Content
3 1864 - 1867 Individliste 1864-1867 for arbeidsanstalten First page Content

Archive Troms


Målselv kommune

No catalog info
- Skoleprotokoll for Storjord, 7. krets - skole for gårdene Seljehaug, Skavaas, Nedremo, Mellemmo, Øvremo, Storjord og Skardal 1871 - 1876 Norges dokumentarv First page
- Skoleprotokoll for Storjord krets - skole for gårdene Seljehaug, Skavås, Øvremo, Mellemmo, Nedremo, Storjord og Skardal 1883 - 1887 Norges dokumentarv First page
- Skoleprotokoll for Moens krets 1887 - 1891 First page
- Skoleprotokoll for Nordmo krets 1888 - 1919 Norges dokumentarv First page
Undervisning, De enkelte kretsene, Skoleprotokoller 1869-1885
113 Målselv skolekommune 11. krets - skole på gårdene Fosli, Myre, Fosshaug, Rognmo 1870 - 1875 Norges dokumentarv First page
114 Målselv skolekommune 16. krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad 1869 - 1875 Norges dokumentarv First page
115 Sommerbakkens krets, 18. krets - skole på gårdene Sommerbakken, Kjerresnes, Holmen 1870 - 1875 Protokollen er den del av Norges dokumentarv - Skoleprotokoller fra Målselv 1869 – 1891 First page
116 Målselv skolekommune, 9. krets - skole på gårdene Fredriksberg, Moen (kommunehuset), Fleskmo, Rognmo 1869 - 1875 Norges dokumentarv First page
117 Karlstad krets, 3. krets - skole på gårdene Karlstad, Holmen 1870 - 1875 Norges dokumentarv First page
118 Målselv skolekommune 8. krets - skole på gårdene Olsborg, Solli, Moen (kommunehuset) 1869 - 1874 Norges dokumentarv First page
119 Målselv skolekommune 15. krets - skole på gårdene Tillermo, Kristianemo, Solberg, Solbergnes, Nergård, Nysted 1870 - 1876 Norges dokumentarv First page
120 Kirkesdalen krets - skole på gårdene Sandeggen, Kirkesjord, Bjørnstad, Vangen, Rydningen 1876 - 1881 Norges dokumentarv First page
121 Målselv skolekommune, Nergård krets, 15.krets - skole på gårdene Tillermo, Kristianemo, Solberg, Solbergnes, Nergård, Nysted 1876 - 1885 Norges dokumentarv - Skoleprotokoller fra Målselv 1869 – 1891 First page
122 Rostadalen krets, 17. krets - skole på gårdene Elvevold, Rostad, Kongsli 1877 - 1882 Norges dokumentarv First page
123 Målselv skolekommune 13. krets - skole på gårdene Nordmo, Nymo, Alapmo 1876 - 1880 Norges dokumentarv First page
129 Målselv skolekommune 17. krets - skole på gårdene Rostadmo, Sverresvold, Elvevold, Kongsli 1870 - 1876 Norges dokumentarv First page
130 Målselv skolekommune, Bjerkeng krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad 1876 - 1884 Norges dokumentarv First page

IKA Rogaland


Nærbø kommune - Høyland skole

No catalog info
1882 - 1891 Skolekretser: Motland Friskolen Høyland First page Content

Varanger Museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

No catalog info
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 First page

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- 1826 - 1839 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Formannskapets og herredsstyrets behandlingsprotokoll 1837 - 1861 First page