Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 100 results.

View options:

Bergen city archive


Borgervæpningen i Bergen

Mannskapsruller mm , Kompaniruller
L0007 Torvalmenningens kompani 1834 - 1850 First page
L0008 Dreggsalmenningens artilleri kompani 1854 - 1881 First page
L0009 Redningskorpset 1848 - 1860 First page
L0010 Redningskorpset 1860 - 1872 First page
Mannskapsruller mm , Styrkelister
L0001/0001 Styrkelister: Liste over brannvakt og brannkorps 1816 First page
L0001/0002 Styrkelister: Liste over brannvakt og brannkorps 1818 First page
L0001/0003 Styrkelister: Fortegnelse over vaktmannskapet på Corps de Garde 1861 First page
L0001/0004 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1863 First page
L0001/0005 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1864 First page
L0001/0006 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1865 First page
L0001/0007 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1866 First page
L0001/0008 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1867 First page
L0001/0009 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1868 First page
L0001/0010 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1869 First page
L0001/0011 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1870 First page
L0001/0012 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1871 First page
L0001/0013 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1872 First page
L0001/0014 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1873 First page
L0001/0015 Styrkelister: Fortegnelser over kompaniers og bataljoners styrke 1875 First page
L0002/0001 Vedlegg: Beskjeder fra Claus Fasting og Cecilia salig Thorup 1814 First page
L0002/0002 Vedlegg: Brev til innrulleringskommisjonen 1814 First page
L0002/0003 Vedlegg: Brev til innrulleringskommisjonen fra V. Prahl 1814 First page
L0002/0004 Vedlegg: Brev til innrulleringskommisjonen fra M. Wesenberg 1814 First page
L0002/0005 Vedlegg: Brev fra innrulleringskommisjonen 1814 First page
L0002/0006 Vedlegg: Brev fra artilleribataljonen 1862 First page
L0002/0007 Vedlegg: Muralmenningen kompani: Kvitteringer for utleverte geværer 1856 - 1879 First page

Domkirkens fattigskole

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1867 - 1872 First page
L0002 Skoleprotokoll 1872 - 1879 First page
L0003 Skoleprotokoll 1879 - 1886 First page
L0004 Skoleprotokoll 1886 - 1896 First page

Damsgård skole

Fravær, karakterer, klasselister, Karakterer
L0001 Karakterprotokoll 1896 - 1919 Laksevåg skole/kreds, 7. avdeling Askøens prestegjeld. First page

Laksevåg kommune. Formannskapet

Register til forhandlingsprotokoller
L0001 Register 1917 - 1920 First page
Forhandlingsprotokoller for herredsstyre og formannskap
L0001 Forhandlingsprotokoll 1876 - 1884 First page
L0002 Forhandlingsprotokoll 1884 - 1892 First page
L0003 Forhandlingsprotokoll 1892 - 1900 First page
L0004 Forhandlingsprotokoll 1900 - 1904 First page
L0005 Forhandlingsprotokoll 1904 - 1909 First page
L0006 Forhandlingsprotokoll 1909 - 1914 First page
L0007 Forhandlingsprotokoll 1914 - 1917 First page
L0008 Forhandlingsprotokoll 1917 - 1920 First page

Salhus skole

Fravær, karakterer, klasselister, Karakterprotokoller
L0001/0001 Karakterprotokoller: Karakterprotokoll Eidsvåg, Toppe, Flatøy 1852 - 1862 Karakterprotokoll for omgangsskolen i Åsane (Hamre). Dekker gårdene fra Eidsvåg til Hordvik (Eidsvåg, Jordal, Øvre Eide, Åstvedt, Haukedal, Tertnes, Morvik, Mjølkeråen, Salhus, Hordvik m.fl.) First page
L0001/0002 Karakterprotokoller: Ekstraktprotokoll Salhus, Mjølkeråen, Flatøy 1863 - 1878 First page
L0001/0003 Karakterprotokoller: Karakterprotokoll Salhus fabrikkskole 1863 - 1919 First page

Koleralasarettet i Bergen

No catalog info
1 1848 - 1849 Sykejournal for kolerapasienter, Christi Krybbe skole First page
2 1849 Sykejournal for kolerapasienter, Sukkerhuset First page
3 1849 Sykejournal for kolerapasienter, Den gode Hensigt First page

Indre Arna skole

Fravær, karakterer, klasselister , Karakterer, Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1876 - 1886 "Protokol over Skolehold og Skolesøgning for Læreren i 1ste Skoledistrikt i Haus Præstegjelds Skolekredse. Indre Arne med Skolehus". Øverste Afdeling, fol. 2 Mellemste Afdeling, fol. 36 Nederste Afdeling, fol. 74 First page
L0002 Karakterprotokoll 1887 - 1903 "Protokol over Skolehold og Skolesøgning for Læreren i 1ste Skoledistrikt Arne Sogns Haus Præstegjeld. Indre Arnes kreds". Øverste Afdeling, fol. 1 Mellemste Afdeling, fol. 35 Nederste Afdeling, fol. 66 First page

Nordvik skole

Elevenes fravær og karakterer, Karakterprotokoller, Omgangsskoler i Fana
L0001 Karakterprotokoll 1867 - 1880 First page
L0001 Karakterprotokoll 1876 - 1914 First page