Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1 result.

View options:

IKA Hordaland


IKAH/1254-181: Hamre kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Hamre herredskommisjon 1864 - 1872 First page