Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 4 results.

View options:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Münchensamlingen, Münchensamlingen, papir
L0014 Olav Engelbrektssons jordebøker 1491 - 1533 Olav Engelbrektssons jordebøker, inkludert erkebiskop Gautes jordebøker. First page Content
L0015 Olav Engelbrektssons regnskaper 1532 - 1538 Sveinelønn i Norge og i Nederland, samt andre utgifter i Nederland. First page Content
L0016 Olav Engelbrektssons regnskaper 1536 Regnskap i Bergen First page Content
L0017 Olav Engelbrektssons regnskaper 1536 - 1537 Landehjelp (skatt) og hollandske båtsmenn First page Content