Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 100 results.

View options:

Bergen city archive


Bergen fattigvesen

No catalog info
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page

Fana kommune. Sosialvesen

No catalog info
1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 First page

Haus/Arna kommune. Formannskapet

Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 1838 - 1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 First page
2 1860 - 1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 First page
3 1873 - 1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 First page
4 1890 - 1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 First page
5 1900 - 1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 First page
6 1905 - 1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 First page
7 1913 - 1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 First page

Årstad kommune. Fattigvesenet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1870 - 1892 Les mer om protokollen på Bergen byarkivs nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-arkivmateriale/byarkivet-pa-digitalarkivet/moteprotokoll-fra-fattigvesenet-i-arstad-1870-1892 First page Content

Bergens Mekaniske Verksteds skole

Avgangsprøveprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 1893 - 1915 First page

De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Fra Lyder Sagens samling
L0001 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna 1784 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna First page

Tanks skole

Elevadministrasjon, Matrikkel ut/inn
L0001 Matrikkel 1850 - 1861 First page

Åsane kommune. Formannskapet

Møtebøker
1 1904 - 1909 Møtebok for herredsstyre og formannskap First page Content
2 1909 - 1916 Møtebok for herredsstyre og formannskap First page Content

Borgervæpningen i Bergen

Journaler, Stadshauptmannens journaler
L0001 Journal 1841 - 1861 First page
L0002 Journal 1862 - 1881 First page
Journaler, Infanteribataljonens journal
L0001 Journal 1858 - 1874 First page
Mannskapsruller mm , Alfabetisk fortegnelse
L0001 Fortegnelse over mannskap 1848 - 1875 First page
Mannskapsruller mm , Hovedruller
L0001 Register over infanteristene i sjefsrullen 1829 First page
L0002 Hovedrulle (sjefsrulle) 1848 - 1881 First page
L0003 Hovedrulle 1852 - 1881 First page
Mannskapsruller mm , Ansiennitetslister over borgerlige offiserer
L0001 Ansiennitetsliste 1815 - 1821 First page
L0002 Ansiennitetsliste 1815 - 1852 First page
L0003 Ansiennitetsliste 1815 - 1867 First page
L0004 Ansiennitetsliste 1849 - 1881 First page
L0005 Ansiennitetsliste for artillerioffiserer 1867 - 1876 First page
Mannskapsruller mm , Bataljonsruller
L0001 Artilleriet 1807 - 1813 First page
L0002 Artilleriet 1814 - 1821 First page
L0003 Artilleriet 1814 - 1830 First page
L0004 Artilleriet 1814 - 1851 First page
L0005 Artilleriet 1814 - 1851 First page
L0006 Infanteriet 1824 - 1851 First page
L0007 Infanteriet 1850 - 1881 First page
Mannskapsruller mm , Kompaniruller
L0001 Rulle, uidentifisert 1808 - 1812 First page
L0002 2. infanterikompani 1820 First page
L0003 3. infanterikompani 1820 First page
L0004 Nordnes artilleri kompani 1850 - 1881 First page
L0005 Tollbodalmenningens kompani 1867 - 1881 First page
L0006 Muralmenningens kompani 1850 - 1881 First page