Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 161 results.

View options:

Bergen city archive


BBA/-: Bergen fattigvesen

267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) First page
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) First page
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) First page

BBA/A-0014: Fana kommune. Sosialvesen

1 1756 - 1921 Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756-1921 First page

BBA/A-0057: Haus/Arna kommune. Formannskapet

Aaa: Møtebøker Haus heradstyre og formannskap 1838 - 1963
1 06.02.1838 - 16.11.1860 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0001 First page
2 15.11.1860 - 08.01.1873 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0002 First page
3 10.03.1873 - 16.12.1889 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0003 First page
4 11.02.1890 - 28.12.1899 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0004 First page
5 02.03.1900 - 09.10.1905 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0005 First page
6 14.11.1905 - 16.02.1913 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0006 First page
7 27.02.1913 - 12.11.1918 Haus/Arna - heradstyre og formannskap - Møtebok L0007 First page

BBA/A-0254: Årstad kommune. Fattigvesenet

A: Møtebøker
L0001 Møtebok 08.07.1870 - 19.08.1892 Møtebok for Årstad fattigkommisjon, 1870-1892 First page Content

BBA/A-0277: Bergen stedlige fabrikktilsyn

F: Fortegnelser over fabrikkanlegg og inspeksjoner
L0001 Inspeksjonsprotokoll 1893 - 1924 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 1 - 1893-1924 First page
L0002 Inspeksjonsprotokoll 1900 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 2 - 1900-1928 First page
L0003 Inspeksjonsprotokoll 1907 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 3 - 1907-1928 First page
L0004 Inspeksjonsprotokoll 1910 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 4 - 1910-1928 First page
L0005 Inspeksjonsprotokoll 1915 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 5 - 1915-1929 First page
L0006 Inspeksjonsprotokoll 1920 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 6 - 1920-1928 First page
L0007 Inspeksjonsprotokoll 1912 - 1928 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 7 - 1912-1928 (Årstad) First page
L0008 Inspeksjonsprotokoll 1922 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 8 - 1922-1929 First page
L0009 Inspeksjonsprotokoll 1925 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 9 - 1925-1929 First page
L0010 Inspeksjonsprotokoll 1928 - 1929 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, protokoll 10 - 1928-1929 First page

BBA/A-0342: Bergens Mekaniske Verksteds skole

K: Avgangsprøveprotokoller
L0001 Avgangsprøveprotokoll 14.03.1893 - 14.06.1915 First page

BBA/A-0501: Fana kommune. Formannskapet

A: Møtebøker
Aa: Register til møtebøkene m.m.
1 03.01.1838 - 23.01.1913 Register til møtebøker for Fana herredsstyre og formannskap 1938-1913 First page
A: Møtebøker
Ab: Møtebøker
1 01.03.1838 - 08.08.1868 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1838-1868 First page
2 30.09.1868 - 03.10.1892 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1868-1892 First page
3 18.10.1892 - 27.08.1903 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1892-1903 First page
4 24.09.1903 - 23.01.1913 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1903-1913 First page
5 30.01.1913 - 11.10.1917 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1913-1917 First page
6 25.10.1917 - 02.10.1919 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1917-1919 First page
7 10.10.1919 - 20.10.1921 Fana herredsstyre og formannskap, møtebok 1919-1921 First page

BBA/A-0504: Fana kommune. Herredskassereren

J: Skatteregnskap 1865-1971
Jc: Skattelister/ligningsprotokoller
L0002 Ligningsprotokoll for fattigvesenet. 1877 - 1883 Ligningsprotokoll for fattigvesenet, Fana herred, for årene 1878-1883 First page Content
L0003 Ligningsprotokoll for Fana herred; 1883 - 1891 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1884-1891 (første del) First page Content
L0004 Skattelister/ligningsprotokoll 1891 - 1892 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1891 (andre del) -1892 First page Content
L0005 Skattelister/ligningsprotokoll 1892 - 1896 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1893-1896 First page Content
L0006 Skattelister/ligningsprotokoll 1896 - 1901 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1897-1901 First page Content
L0007 Skattelister/ligningsprotokoll 1901 - 1906 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1902-1906 First page Content
L0008 Skattelister/ligningsprotokoll 1906 - 1909 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1907-1909 First page Content
L0009 Skattelister/ligningsprotokoll 1909 - 1911 Ligningsprotokoll for Fana herred for årene 1910-1911 First page Content

BBA/A-0505: Fana stedlige fabrikktilsyn

Ha: Inspeksjonsprotokoll
1 1893 - 1920 Fortegnelse over fabrikker og inspeksjoner, 1893-1920 First page

BBA/A-0527: De eligerte menn

I: De eligerte menns manuskriptsamling
Ia: Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 First page
I: De eligerte menns manuskriptsamling
Id: Fra Lyder Sagens samling
L0001 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna 1784 Hilbrandt Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna First page