Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen kretsfengsel

Registrering I, STRAFFANGER, Oppgaver over Det Tyske Sikkerhetspolitis fanger og fanger innsatt av Statspolitiet i Bergen
Register upaginert
Innsatte fanger 1940 upaginert
Innsatte fanger 1941 upaginert
Innsatte fanger 1942 upaginert
Avisutklipp upaginert
Notater upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-65001/01/01D/Di/L0006
Lenke til Arkivportalen
Bergen kretsfengsel 01: Registrering I
01D: STRAFFANGER
Di: Oppgaver over Det Tyske Sikkerhetspolitis fanger og fanger innsatt av Statspolitiet i Bergen
L0006: Fangeprotokoll - politiske fanger (Tyskerprotokoll)
Annen kilde nr. 6 /17.05.1940 - 11.08.1942 - Fanger innsatt av den tyske okkupasjonsmakt i Bergen i tiden 17.5.1940 - 11.8.1942. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Politi og lensmenn Straffeanstalter og fengsler