Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norges museumsforbund

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Protokoller og styrepapirer
Innholdsfortegnelse 1918-1923 upaginert
Løst vedlegg upaginert
Styreprotokoll 1
Innholdsfortegnelse 1923-1929 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-1908/A/Aa/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Norges museumsforbund A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Protokoller og styrepapirer
L0001: Protokoller og styrepapirer
0001: NML - Styreprotokoller Møtebok nr. 1.1 /1918 - 1929 - - Møteprotokoller Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver Museum