Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Tysnes

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1
Branntakstar Skjema nr. 2 260-261
Register 520
Autorisasjon 1909 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-35401/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Tysnes 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 5/1909 - 1934 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger