Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Tysnes

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1
Branntakstar Skjema nr. 2 400-401
Register 600
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-35401/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Tysnes 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 4/1895 - 1947 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger