Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Tysnes

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 4-5
Branntakstar 1950 130-131
Branntakstar 1951 232-233
Register 286-287
Autorisasjon 1918 288
Kildeinformasjon
SAB/A-35401/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Tysnes 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 3/1948 - 1951 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger