Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Sund og Austevoll

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 15b-16a
Branntakstar 1856 21b-22a
Branntakstar 1859 31b-32a
Branntakstar 1862 32b-33a
Branntakstar 1862-1864 33b-34a
Branntakstar 1865 37b-38a
Branntakstar 1866 38b-39a
Branntakstar 1867 40b-41a
Branntakstar 1868 69b-70a
Branntakstar 1869 78b-79a
Branntakstar 1870 84b-85a
Branntakstar 1871 94b-95a
Branntakstar 1872 95b-96a
Branntakstar 1873 103b-104a
Branntakstar 1874 106b-107a
Branntakstar 1876 109b-110a
Branntakstar 1877 110b-111a
Branntakstar 1878 130b-131a
Branntakstar 1879 137b-138a
Branntakstar 1880 147b-148a
Branntakstar 1881 165b-166a
Branntakstar 1882 181b-182a
Branntakstar 1883 194b-195a
Branntakstar 1884 202b-203a
Branntakstar 1885 222b-223a
Branntakstar 1886 227b-228a
Branntakstar 1887 235b-236a
Kildeinformasjon
SAB/A-35201/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Sund og Austevoll 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 1/1846 - 1887 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger