Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Jondal

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1894 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 4-5
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 16-17
Branntakstar Skjema nr. 1 1897 20-21
Branntakstar Skjema nr. 1 1901 24-25
Branntakstar Skjema nr. 1 1902 28-29
Branntakstar Skjema nr. 1 1905 32-33
Branntakstar Skjema nr. 1 1911 36-37
Branntakstar Skjema nr. 1 1917 40-41
Branntakstar Skjema nr. 1 1918 44-45
Branntakstar Skjema nr. 1 1931 48-49
Branntakstar Skjema nr. 1 1932 52-53
Branntakstar Skjema nr. 1 1933 60-61
Branntakstar Skjema nr. 1 1934 88-89
Branntakstar Skjema nr. 1 1935 104-105
Branntakstar Skjema nr. 1 1936 132-133
Branntakstar Skjema nr. 1 1937 148-149
Branntakstar Skjema nr. 1 1938 168-169
Branntakstar Skjema nr. 1 1939 172-173
Branntakstar Skjema nr. 1 1940 180-181
Branntakstar Skjema nr. 1 1941 196-197
Branntakstar Skjema nr. 1 1943 200-201
Branntakstar Skjema nr. 1 1944 212-213
Branntakstar Skjema nr. 1 1945 228-229
Branntakstar Skjema nr. 1 1946 232-233
Branntakstar Skjema nr. 1 1947 236-237
Branntakstar Skjema nr. 1 1949 240-241
Branntakstar Skjema nr. 1 1950 252-253
Branntakstar Skjema nr. 1 1951 256-257
Branntakstar Skjema nr. 2 1894 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1895 404-405
Branntakstar Skjema nr. 2 1897 408-409
Branntakstar Skjema nr. 2 1899 416-417
Branntakstar Skjema nr. 2 1900 424-425
Branntakstar Skjema nr. 2 1901 428-429
Branntakstar Skjema nr. 2 1903 440-441
Branntakstar Skjema nr. 2 1905 452-453
Branntakstar Skjema nr. 2 1911 456-457
Branntakstar Skjema nr. 2 1912 460-461
Branntakstar Skjema nr. 2 1914 472-473
Branntakstar Skjema nr. 2 1915 480-481
Branntakstar Skjema nr. 2 1916 484-485
Branntakstar Skjema nr. 2 1917 488-489
Branntakstar Skjema nr. 2 1918 500-501
Branntakstar Skjema nr. 2 1919 508-509
Register 600
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-33101/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Jondal 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 5/1894 - 1919 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger