Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Jondal

Branntrygding
Branntakstar 1951 1
Branntakstar 1952 12-13
Branntakstar 1953 46-47
Branntakstar 1954 74-75
Branntakstar 1955 116-117
Kildeinformasjon
SAB/A-33101/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Jondal 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 4/1951 - 1955 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger