Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Jondal

Branntrygding
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 40-41
Branntakstar 1950 100-101
Branntakstar 1951 130-131
Autorisasjon 1948 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-33101/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Jondal 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 3/1948 - 1951 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger