Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Jondal

Branntrygding
Branntakstar 1886 upaginert
Branntakstar 1887 3
Branntakstar 1888 4
Branntakstar 1889 10
Branntakstar 1890 14
Branntakstar 1891 16
Branntakstar 1893 20
Branntakstar 1894 22
Branntakstar 1906 23
Branntakstar 1910-1916 25
Branntakstar 1916-1918 27
Branntakstar 1919 29
Branntakstar 1920 31
Branntakstar 1921 33
Branntakstar 1922 42
Branntakstar 1923 45
Branntakstar 1924 51
Branntakstar 1925 53
Branntakstar 1926 55
Branntakstar 1927 56
Branntakstar 1930 57
Branntakstar 1933 58
Branntakstar 1934 59
Branntakstar 1936 61
Branntakstar 1938 62
Branntakstar 1939 63
Branntakstar 1941 65
Branntakstar 1942 67
Branntakstar 1943 69
Branntakstar 1944 71
Branntakstar 1945 88
Branntakstar 1946 89
Branntakstar 1947 90
Branntakstar 1948 108
Autorisasjon 1885 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-33101/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Jondal 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 2/1886 - 1948 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger