Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Jondal

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1846-1856 2b-3a
Branntakstar 1862 5b-6a
Branntakstar 1864 7b-8a
Branntakstar 1865 10b-11a
Branntakstar 1866 12b-13a
Branntakstar 1867 14b-15a
Branntakstar 1868 18b-19a
Branntakstar 1869 27b-28a
Branntakstar 1870 32b-33a
Branntakstar 1871 38b-39a
Branntakstar 1872 40b-41a
Branntakstar 1873 64b-65a
Branntakstar 1874 77b-78a
Branntakstar 1875 80b-81a
Branntakstar 1876 84b-85a
Branntakstar 1877 86b-87a
Branntakstar 1878 96b-97a
Branntakstar 1879 99b-100a
Branntakstar 1880 102b-103a
Branntakstar 1881 109b-110a
Branntakstar 1882 115b-116a
Branntakstar 1883 117b-118a
Branntakstar 1884 120b-121a
Branntakstar 1885 127b-128a
Autorisasjon 1845 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-33101/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Jondal 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 1/1846 - 1885 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger