Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Finnås

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 9b-10a
Branntakstar 1848 10b-11a
Branntakstar 1849 15b-16a
Branntakstar 1850 16b-17a
Branntakstar 1851 17b-18a
Branntakstar 1852 23b-24a
Branntakstar 1853 29b-30a
Branntakstar 1854 32b-33a
Branntakstar 1855 35b-36a
Branntakstar 1856 39b-40a
Branntakstar 1857 58b-59a
Branntakstar 1858 59b-60a
Branntakstar 1859 60b-61a
Branntakstar 1860 61b-62a
Branntakstar 1861 64b-65a
Branntakstar 1862 68b-69a
Branntakstar 1863 76b-77a
Branntakstar 1864 85b-86a
Branntakstar 1865 93b-94a
Branntakstar 1866 97b-98a
Branntakstar 1867 100b-101a
Branntakstar 1868 104b-105a
Branntakstar 1869 127b-128a
Branntakstar 1870 134b-135a
Branntakstar 1871 141b-142a
Branntakstar 1872 148b-149a
Branntakstar 1873 164b-165a
Branntakstar 1874 181b-182a
Branntakstar 1876 188b-189a
Branntakstar 1877 192b-193a
Branntakstar 1878 196b-197a
Branntakstar 1879 204b-205a
Branntakstar 1880 212b-213a
Branntakstar 1881 214b-215a
Branntakstar 1882 216b-217a
Branntakstar 1883 223b-224a
Branntakstar 1884 228b-229a
Branntakstar 1885 236b-237a
Branntakstar 1886 243b-244a
Branntakstar 1887 249b-250a
Branntakstar 1888 251b-252a
Register 254b-255a
Kildeinformasjon
SAB/A-31901/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Finnås 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 1/1846 - 1888 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger