Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fana

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1935 1
Branntakstar 1936 100-101
Branntakstar 1937 168-169
Branntakstar 1938 252-253
Branntakstar 1939 336-337
Branntakstar 1940 432-433
Branntakstar 1941 452-453
Branntakstar 1942 456-457
Branntakstar 1943 460-461
Branntakstar 1944 468-469
Branntakstar 1948 476-477
Autorisasjon 1935 500
Kildeinformasjon
SAB/A-31801/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Fana 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 24/1935 - 1948 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger