Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fana

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1
Register 504
Autorisasjon 1913 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-31801/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Fana 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 20/1913 - 1917 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger