Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fana

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 100-101
Branntakstar Skjema nr. 1 1897 176-177
Branntakstar Skjema nr. 1 1898 316-317
Branntakstar Skjema nr. 1 1902 396-397
Branntakstar Skjema nr. 2 1894 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1895 432-433
Branntakstar Skjema nr. 2 1896 500-501
Branntakstar Skjema nr. 2 1897 572-573
Register 600
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-31801/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Fana 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 16/1895 - 1897 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger