Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fana

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1931 1
Branntakstar 1932 98-99
Branntakstar 1933 252-253
Branntakstar 1934 366-367
Branntakstar 1935 450-451
Branntakstar 1936 544-545
Register 566-567
Autorisasjon 1931 580
Kildeinformasjon
SAB/A-31801/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Fana 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 14/1931 - 1936 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger