Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fana

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1928 1
Branntakstar 1929 172-173
Autorisasjon 1928 580
Kildeinformasjon
SAB/A-31801/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Fana 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 12/1928 - 1929 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger