Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Nærøy

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 12b-13a
Branntakstar 1848 16b-17a
Branntakstar 1849 17b-18a
Branntakstar 1851 19b-20a
Branntakstar 1855 20b-21a
Branntakstar 1856 21b-22a
Branntakstar 1861 33b-34a
Branntakstar 1866 35b-36a
Branntakstar 1868 36b-37a
Branntakstar 1871 55b-56a
Branntakstar 1873 57b-58a
Branntakstar 1875 62b-63a
Branntakstar 1876 64b-65a
Branntakstar 1878 68b-69a
Branntakstar 1879 70b-71a
Branntakstar 1880 72b-73a
Branntakstar 1881 76b-77a
Branntakstar 1885 83b-84a
Branntakstar 1887 90b-91a
Branntakstar 1890 95b-96a
Branntakstar 1891 100b-101a
Branntakstar 1892 104b-105a
Branntakstar 1893 110b-111a
Branntakstar 1894 115b-116a
Autorisasjon 1845 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-29601/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Nærøy 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1894 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger