Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gulen

Branntrygding
Takstmenn 1853-1897 1a
Branntakstar 1846 1b-2a
Branntakstar 1847 9b-10a
Branntakstar 1854 12b-13a
Branntakstar 1856 13b-14a
Branntakstar 1860 17b-18a
Branntakstar 1862 18b-19a
Branntakstar 1864 19b-20a
Branntakstar 1865 20b-21a
Branntakstar 1866 22b-23a
Branntakstar 1868 23b-24a
Branntakstar 1870 32b-33a
Branntakstar 1870-1877 33b-34a
Branntakstar 1878 36b-37a
Branntakstar 1879 37b-38a
Branntakstar 1880 38b-39a
Branntakstar 1881 43b-44a
Branntakstar 1883 45b-46a
Branntakstar 1884 46b-47a
Branntakstar 1884-1891 47b-48a
Branntakstar 1903 50b-51a
Branntakstar 1917 52b-53a
Branntakstar 1918 53b-54a
Branntakstar 1919 54b-55a
Branntakstar 1921 56b-57a
Branntakstar 1923 59b-60a
Branntakstar 1924 60b-61a
Branntakstar 1927 61b-62a
Branntakstar 1943 63b-64a
Autorisasjon 1845 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27901/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gulen 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1943 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger