Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Register til branntakstprotokoll og kontigent
Register A, Å upaginert
Register B upaginert
Register C upaginert
Register D upaginert
Register E upaginert
Register F upaginert
Register G upaginert
Register H upaginert
Register I upaginert
Register J upaginert
Register K upaginert
Register L upaginert
Register M upaginert
Register N upaginert
Register O upaginert
Register P upaginert
Register R upaginert
Register S upaginert
Register T upaginert
Register U upaginert
Register V upaginert
Register W upaginert
Register Z upaginert
Register Ø upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Db/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Db: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Register til branntakstprotokoll og kontigent
L0005: Register til branntakstprotokoll og branntakstkontingent
Branntakster nr. 5/1943 - Register til branntakstprotokoll og branntakstkontingent Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger