Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Register til branntakstprotokoll og kontigent
Tittelblad upaginert
Register A 1
Register B 14
Register C 39
Register D 47
Register E 58
Register F 74
Register G 94
Register H 105
Register I 135
Register J 136
Register K 146
Register L 178
Register M 193
Register N 221
Register O 250
Register P 260
Register R 280
Register S 289
Register T 344
Register U, V 359
Register W 367
Register Z 373
Register Ø 374
Register K held fram 378
Register S held fram 379
Register P held fram 381
Register R held fram 383
Register Samandrag upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Db/L0002b
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Db: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Register til branntakstprotokoll og kontigent
L0002b: Register til branntakstprotokoll og branntakstkontingent
Branntakster nr. 2b/1911 - Register til branntakstprotokoll og branntakstkontingent. Side 5-6 mangler. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger