Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Register til branntakstprotokoll og kontigent
Register upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Db/L0002a
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Db: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Register til branntakstprotokoll og kontigent
L0002a: Register til branntakstprotokoll og branntakstkontingent
Branntakster nr. 2a/1893 - 1899 - Register til branntakstprotokoll og branntakstkontingent Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger