Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1940 1
Branntakstar 1941 140-141
Branntakstar 1942 166-167
Branntakstar 1943 188-189
Branntakstar 1944 190-191
Autorisasjon 1940 380
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0034
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0034: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 34/1940 - 1944 - Branntakstprotokoll. Skade Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger