Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1913 1
Branntakstar 1914 43
Branntakstar 1915 103
Branntakstar 1919 133
Branntakstar 1920 203
Branntakstar 1921 258
Register 280
Autorisasjon 1913 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0033
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0033: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 33/1913 - 1921 - Branntakstprotokoll. Årstad Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger