Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1931 1
Branntakstar 1932 218-219
Branntakstar 1933 304-305
Branntakstar 1934 376-377
Branntakstar 1935 462-463
Branntakstar 1936 564-565
Autorisasjon 1931 580
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0030
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0030: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 30/1931 - 1936 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger