Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1928 1
Branntakstar 1929 42-43
Branntakstar 1930 232-233
Branntakstar 1931 466-467
Autorisasjon 1928 580
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0029
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0029: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 29/1928 - 1931 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger