Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1924 1
Branntakstar 1925 40-41
Branntakstar 1926 284-285
Branntakstar 1927 504-505
Autorisasjon 1924 604
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0027
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0027: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 27/1924 - 1927 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger