Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1923 1
Branntakstar 1924 398-399
Autorisasjon 1923 604
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0026
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0026: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 26/1923 - 1924 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger