Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1921 1
Branntakstar 1922 126-127
Branntakstar 1923 448-449
Autorisasjon 1921 582
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0025
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0025: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 25/1921 - 1923 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger