Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1920 1
Branntakstar 1921 270-271
Autorisasjon 1920 580
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0024
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0024: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 24/1920 - 1921 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger