Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1919 1
Branntakstar 1920 180-181
Autorisasjon 1919 580
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0023
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0023: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 23/1919 - 1920 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger