Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1917 1
Branntakstar 1918 78-79
Branntakstar 1919 532-533
Autorisasjon 1917 564
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0021
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0021: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 21/1917 - 1919 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger