Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Notat upaginert
Branntakstar 1912 1
Branntakstar 1913 51
Branntakstar 1914 134
Branntakstar 1915 238
Autorisasjon 1912 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0017
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0017: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 17/1912 - 1915 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger