Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Branntakstar 1910 1
Branntakstar 1911 13
Branntakstar 1912 254
Autorisasjon 1910 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0016
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0016: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 16/1910 - 1912 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger