Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Gebyr upaginert
Branntakstar 1908 1
Branntakstar 1909 8
Branntakstar 1910 236
Autorisasjon 1908 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0015
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0015: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 15/1908 - 1910 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger