Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Takseringsforretninger, Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
Gebyr upaginert
Branntakstar 1903 1
Branntakstar 1904 36
Branntakstar 1905 72
Branntakstar 1906 229
Autorisasjon 1903 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-3401/11/11Da/L0013
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Byfogd og Byskriver i Bergen 11: Takseringsforretninger
11Da: Branntakstprotokoll med register og kontigent - Branntakstprotokoller
L0013: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 13/1903 - 1906 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Dommere og skrivere Hus og bygninger