Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat

Styrende organer
Møteprotokoll 1934 2-3
Møteprotokoll 1935 14-15
Møteprotokoll 1936 20-21
Møteprotokoll 1937 26-27
Møteprotokoll 1938 38-39
Møteprotokoll 1939 54-55
Møteprotokoll 1940 68-69
Møteprotokoll 1941 80-81
Møteprotokoll 1942 92-93
Møteprotokoll 1943 108-109
Møteprotokoll 1944 122-123
Møteprotokoll 1945 142-143
Vedlegg Program for førermøtet på Oslo slott 23.-25.9.1944 upaginert
Vedlegg Deltakerlister upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0759/A/L0117
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat A: Styrende organer
L0117: NS Riks- og Rådsmøteprotokoll
Politiske partier nr. 117 /1934 - 1945 - - Møteprotokoller Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver