Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gulen

Branntrygding
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 4-5
Branntakstar 1950 8-9
Branntakstar 1951 12-13
Branntakstar 1952 16-17
Branntakstar 1953 20-21
Branntakstar 1954 24-25
Autorisasjon 1948 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27901/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gulen 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4/1948 - 1954 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger