Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gulen

Branntrygding
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 10-11
Branntakstar 1950 16-17
Branntakstar 1951 26-27
Branntakstar 1952 40-41
Branntakstar 1953 50-51
Branntakstar 1954 82-83
Branntakstar 1955 90-91
Branntakstar 1962 94-95
Branntakstar 1964 108-109
Autorisasjon 1948 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27901/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gulen 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/1948 - 1964 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger