Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Branntakstar 1922 1
Branntakstar 1923 6-7
Branntakstar 1924 12-13
Branntakstar 1925 30-31
Branntakstar 1926 46-47
Branntakstar 1927 50-51
Branntakstar 1928 60-61
Branntakstar 1929 78-79
Branntakstar 1930 90-91
Branntakstar 1931 96-97
Branntakstar 1932 102-103
Branntakstar 1933 114-115
Branntakstar 1934 154-155
Branntakstar 1935 158-159
Branntakstar 1936 160-161
Branntakstar 1937 162-163
Branntakstar 1938 178-179
Branntakstar 1939 214-215
Branntakstar 1940 226-227
Branntakstar 1942 234-235
Branntakstar 1943 272-273
Branntakstar 1944 298-299
Branntakstar 1945 314-315
Branntakstar 1946 332-333
Branntakstar 1947 358-359
Branntakstar 1948 488-489
Autorisasjon 1921 576
Kildeinformasjon
SAB/A-27401/0012/L0002a
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0002a: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2a/1922 - 1948 Sogn og Fjordane fylke
Førde komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger