Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fjaler

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 24-25
Branntakstar Skjema nr. 1 1904 28-29
Branntakstar Skjema nr. 1 1905 32-33
Branntakstar Skjema nr. 1 1912 40-41
Branntakstar Skjema nr. 1 1913 44-45
Branntakstar Skjema nr. 1 1915 52-53
Branntakstar Skjema nr. 1 1924 56-57
Branntakstar Skjema nr. 1 1926 60-61
Branntakstar Skjema nr. 1 1927 64-65
Branntakstar Skjema nr. 1 1930 68-69
Branntakstar Skjema nr. 1 1931 72-73
Branntakstar Skjema nr. 1 1932 84-85
Branntakstar Skjema nr. 1 1933 88-89
Branntakstar Skjema nr. 1 1934 104-105
Branntakstar Skjema nr. 1 1935 136-137
Branntakstar Skjema nr. 1 1936 172-173
Branntakstar Skjema nr. 2 1895 200-201
Branntakstar Skjema nr. 2 1897 212-213
Branntakstar Skjema nr. 2 1902 220-221
Branntakstar Skjema nr. 2 1904 224-225
Branntakstar Skjema nr. 2 1905 232-233
Branntakstar Skjema nr. 2 1909 236-237
Branntakstar Skjema nr. 2 1915 240-241
Branntakstar Skjema nr. 2 1937 244-245
Register 300
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-27201/0012
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Fjaler 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 6/1895 - 1937 Sogn og Fjordane fylke
Fjaler komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger