Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fjaler

Branntrygding
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 30-31
Branntakstar 1950 50-51
Branntakstar 1951 84-85
Branntakstar 1952 184-185
Branntakstar 1953 254-255
Branntakstar 1954 350-351
Autorisasjon 1947 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-27201/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Fjaler 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 4/1948 - 1954 Sogn og Fjordane fylke
Fjaler komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger