Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Løse vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0185
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0185: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 185/1953 - 1955 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger